Założyciel Inicjatywy

Źródło: FRRG

O mnie

Cześć,

nazywam się Konrad Kazaniecki. Jestem społecznikiem, inicjatorem grupy społecznej Przyszłość Gołdapi, z wykształcenia magistrem nauk ekonomicznych. Moim celem jest łączyć ludzi i tchnąć nową energię w rozwój naszego miasta i okolic.

Kilka informacji o mnie

Urodziłem się w 1993 roku w Gołdapi jako drugi syn Danuty i Kazimierza Kazanieckich. Od 30 lat mieszkam w miejscowości Górne. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne i jednocześnie aktywnie włączali się w życie lokalnej społeczności. Tata przez wiele kadencji był sołtysem sołectwa Górne oraz radnym Rady Miejskiej w Gołdapi. To właśnie rodzice zasiali we mnie bakcyla działacza społecznego i samorządowego. Od najmłodszych lat uczestniczyłem w wielu organizowanych przez nich przedsięwzięciach, aktywnie pomagałem w przygotowywaniu festynów sołeckich, uczestniczyłem w konkursach kulinarnych. W roku 2013 wspólnie ze znajomymi zająłem pierwsze miejsce w konkursie kulinarnym podczas Regionalnego Festiwalu Pogranicza Kartaczewo – w kategorii kartacze domowe.

Wykształcenie

Ukończyłem Szkołę Podstawową w Pogorzeli, w której zdobywałem pierwsze szlify w szkolnym kole harcerskim. Kolejnym etapem w nauce było Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Gołdapi oraz Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi – liceum o profilu usługowo-gospodarczym. W trakcie nauki w szkole średniej udzielałem się w szkolnym kole wolontariatu Caritas i uczestniczyłem w wymianie międzynarodowej w CERN w Genewie. Byłem inicjatorem m.in. Akcji Mikołajkowej na oddziale dziecięcym w szpitalu, akcji „Stop pijanym kierowcom”, a także rozwijałem swoje zainteresowania uczestnicząc w spotkaniach literackich.

Po zakończeniu edukacji w profilowanym liceum odbyłem studia I i II stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o specjalnościach: zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami. Silnie angażowałem się w życie uczelni będąc przewodniczącym rady wydziałowej, członkiem rady uczelnianej samorządu studenckiego, senatorem UWM oraz współorganizowałem Kortowiadę  – największe juwenalia w Polsce. Organizowałem również wiele innych akcji jak np. dzień z ekonomią czy zajęcia w szkołach średnich. W trakcie studiów uczestniczyłem w kilkunastu konferencjach i warsztatach m.in. Young Citizens’ Dialogue – Sibiu 2019 czy w seminarium wyjazdowym w Brukseli. Przez dwa lata prowadziłem działalność dydaktyczną na Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, Filia w Ełku.

Doświadczenie zawodowe

Już podczas studiów rozpocząłem pracę jako asystent Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Tam poznałem zasady pracy w urzędzie i uczyłem się  funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej. Następnie byłem asystentem a później dyrektorem Biura Poselskiego Posłanki Urszuli Pasławskiej. Zarządzałem pracami administracyjnymi i finansowymi biura, zajmowałem się analizą i monitoringiem działań legislacyjnych Sejmu przygotowując raporty dla posła, odpowiadałem za politykę informacyjną przygotowując materiały i organizując wydarzenia publiczne. Aktywnie współpracowałem z przedstawicielami innych biur poselskich, instytucji rządowych, organizacji pozarządowych i stroną społeczną.

Przez cztery lata współpracowałem z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji państwowej w tematyce obsługi postępowań przetargowych. Nadzorowałem działy zamówień publicznych w jednostkach sektora publicznego. Prowadziłem szkolenia i warsztaty dotyczące prawa zamówień publicznych. Od kwietnia 2023 odpowiadam także za transformację cyfrową i wspieram jednostki przy realizacji zadań z zakresu elektronizacji procesów.

Po godzinach

Po pracy bywam wolontariuszem. Przez dwie edycje byłem liderem rejonu Gołdap, a w ostatniej edycji wolontariuszem Szlachetnej Paczki – ogólnopolskiego projektu stowarzyszenia Wiosna. Od ponad 4 lat jestem wolontariuszem Klubu Wolontariusza 18+ przy Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Partnerstwo Sztuk. Udało nam się zrealizować wiele akcji na rzecz leczenia potrzebujących dzieci z naszego terenu takich jak „Szafowanie dla Julka” czy też „Korki i grosze zbieramy Idze pomagamy”. Wspieramy wiele miejskich imprez sportowych, rekreacyjnych, kiermasze, zajęcia w świetlicach wiejskich. Jestem także członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnem. 

W życiu prywatnym lubię dobrą kuchnię, bo sam gotuję. Ćwiczę na siłowni, latem chętnie jeżdżę rowerem po pięknych gołdapskich terenach, zatrzymując w obiektywie aparatu fotograficznego najpiękniejsze krajobrazy i przyrodnicze ciekawostki.

Źródło: FRRG

O mnie

Cześć,

Nazywam się Konrad Kazaniecki. Jestem społecznikiem, inicjatorem grupy społecznej Przyszłość Gołdapi, z wykształcenia magistrem nauk ekonomicznych. Kandyduję na burmistrza Gołdapi, żeby łączyć ludzi i tchnąć nową energię w rozwój naszego miasta i okolic.

Kilka informacji o mnie

Urodziłem się w 1993 roku w Gołdapi jako drugi syn Danuty i Kazimierza Kazanieckich. Od 30 lat mieszkam w miejscowości Górne. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne i jednocześnie aktywnie włączali się w życie lokalnej społeczności. Tata przez wiele kadencji był sołtysem sołectwa Górne oraz radnym Rady Miejskiej w Gołdapi. To właśnie rodzice zasiali we mnie bakcyla działacza społecznego i samorządowego. Od najmłodszych lat uczestniczyłem w wielu organizowanych przez nich przedsięwzięciach, aktywnie pomagałem w przygotowywaniu festynów sołeckich, uczestniczyłem w konkursach kulinarnych. W roku 2013 wspólnie ze znajomymi zająłem pierwsze miejsce w konkursie kulinarnym podczas Regionalnego Festiwalu Pogranicza Kartaczewo – w kategorii kartacze domowe.

Wykształcenie

Ukończyłem Szkołę Podstawową w Pogorzeli, w której zdobywałem pierwsze szlify w szkolnym kole harcerskim. Kolejnym etapem w nauce było Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Gołdapi oraz Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi – liceum o profilu usługowo-gospodarczym. W trakcie nauki w szkole średniej udzielałem się w szkolnym kole wolontariatu Caritas i uczestniczyłem w wymianie międzynarodowej w CERN w Genewie.  Byłem inicjatorem m.in. Akcji Mikołajkowej na oddziale dziecięcym w szpitalu, akcji „Stop pijanym kierowcom”, a także rozwijałem swoje zainteresowania uczestnicząc w spotkaniach literackich.

Po zakończeniu edukacji w profilowanym liceum odbyłem studia I i II stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o specjalnościach: zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami. Silnie angażowałem się w życie uczelni będąc przewodniczącym rady wydziałowej, członkiem rady uczelnianej samorządu studenckiego, senatorem UWM oraz współorganizowałem Kortowiadę  – największe juwenalia w Polsce. Organizowałem również innych akcji jak np. dzień z ekonomią czy zajęcia w szkołach średnich. W trakcie studiów uczestniczyłem w kilkunastu konferencjach i warsztatach m.in. Young Citizens’ Dialogue – Sibiu 2019 czy w seminarium wyjazdowym w Brukseli. Przez dwa lata prowadziłem działalność dydaktyczną na Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, Filia w Ełku.

Doświadczenie zawodowe

Już podczas studiów rozpocząłem pracę jako asystent Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Tam poznałem zasady pracy w urzędzie i uczyłem się  funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej. Następnie byłem asystentem a później dyrektorem Biura Poselskiego Posłanki Urszuli Pasławskiej. Zarządzałem pracami administracyjnymi i finansowymi biura, zajmowałem się analizą i monitoringiem działań legislacyjnych Sejmu przygotowując raporty dla posła, odpowiadałem za politykę informacyjną przygotowując materiały i organizując wydarzenia publiczne. Aktywnie współpracowałem z przedstawicielami innych biur poselskich, instytucji rządowych, organizacji pozarządowych i stroną społeczną.

Przez cztery lata współpracowałem z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji państwowej w tematyce obsługi postępowań przetargowych. Nadzorowałem działy zamówień publicznych w jednostkach sektora publicznego. Prowadziłem szkolenia i warsztaty dotyczące prawa zamówień publicznych. Od kwietnia 2023 odpowiadam także za transformację cyfrową i wspieram jednostki przy realizacji zadań z zakresu elektronizacji procesów.

Po godzinach

Po pracy bywam wolontariuszem. Przez dwie edycje byłem liderem rejonu Gołdap, a w ostatniej edycji wolontariuszem Szlachetnej Paczki – ogólnopolskiego projektu stowarzyszenia Wiosna. Od ponad 4 lat jestem wolontariuszem Klubu Wolontariusza 18+ przy Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Partnerstwo Sztuk. Udało nam się zrealizować wiele akcji na rzecz leczenia potrzebujących dzieci z naszego terenu takich jak „Szafowanie dla Julka” czy też „Korki i grosze zbieramy Idze pomagamy”. Wspieramy wiele miejskich imprez sportowych, rekreacyjnych, kiermasze, zajęcia w świetlicach wiejskich. Jestem także członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnem. 

W życiu prywatnym lubię dobrą kuchnię, bo sam gotuję. Ćwiczę na siłowni, latem chętnie jeżdżę rowerem po pięknych gołdapskich terenach, zatrzymując w obiektywie aparatu fotograficznego najpiękniejsze krajobrazy i przyrodnicze ciekawostki.