Wesprzyj

Wesprzyj naszą kampanię wyborczą

Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość Gołdapi możesz wesprzeć przekazując środki finansowe
bezpośrednio na rachunek bankowy o nr: 60 1600 1462 1735 0477 3000 0001

Tytuł przelewu: Wpłata na Komitet Wyborczy 

Uwaga!

Wpłaty mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, będące obywatelami polskimi, mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Można je zrealizować poprzez przelew z konta osobistego darczyńcy (nie firmowego). Łączna wartość darowizn w jednym roku przekazanych KWW przez osobę fizyczną nie może przekroczyć kwoty 63 630,00 złotych.