Członkowie naszej inicjatywy spotkali się z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcinem Kuchcińskim oraz Radnym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jarosławem Słomą. Rozmawialiśmy o tematach bliskich naszemu sercu, czyli między innymi o ogromnej inwestycji w drogę wojewódzką nr 651 oraz konieczności wykonania obwodnicy wschodniej miasta, szansach na przywrócenie połączenia kolejowego Gołdapi czy choćby zwiększenia potencjału militarnego i strategicznego naszego miasta. Rozmowy były bardzo owocne i pozwalają patrzeć na przyszłość naszego regionu z na prawdę dużym optymizmem.