W dniu 12 lutego 2024 r. uczestniczyliśmy w obchodach 220. rocznicy śmierci Immanuela Kanta. Przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, a także mieszkańcy powiatu gołdapskiego, uczcili pamięć o filozofie składając kwiaty pod pomnikiem Immanuela Kanta w Gołdapi.

W uroczystości udział wziął także Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński, Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jarosław Słoma oraz przedstawiciele Archiwum Państwowego w Olsztynie.